Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Način na koji je Europska komisija postupila sa zahtjevom za javni pristup dokumentima povezanima s projektom koji financira EU i koji se odnosi na studiju o riziku od raka mozga zbog izloženosti radiofrekvencijskim poljima u djetinjstvu i adolescenciji (projekt Mobi-Kids)