Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Euroopan komission tapa käsitellä pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin EU:n rahoittamassa tutkimushankkeessa, joka koskee aivosyövän riskiä ja radiotaajuuksille altistumista lapsuudessa ja nuoruudessa (Mobi-Kids-hanke)