Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Huolenaihe siitä, että Euroopan investointipankilla on hallussaan arkaluonteisia henkilötietoja työnhakijoista ennen työpaikkahaastatteluja