Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Bekymringer over Den Europæiske Investeringsbanks besiddelse af følsomme personoplysninger om jobansøgere forud for jobsamtaler