Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Způsob, jakým Evropská komise řešila žádost o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se projektu „Mobi-Kids“, financovaného EU v souvislosti se studií rizika nádorového onemocnění mozku v důsledku expozice radiofrekvenčním polím v dětství a dospívání