Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Как Европейската комисия е разгледала искане за публичен достъп до документи, свързани с финансиран от ЕС проект за проучване на риска от рак на мозъка от експозиция на радиочестотни полета в детска и юношеска възраст (проект „MOBI-KIDS“)