Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Опасения, че Европейската инвестиционна банка е разполагала с чувствителни лични данни на кандидати за свободни работни места преди събеседванията с тях