Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tim ta' l-Ombudsman

Sabiex jiġi żgurat li l-istituzzjoni tkun tista’ tindirizza b’mod xieraq l-ilmenti fl-24 lingwa kollha tat-Trattat, kif ukoll tqajjem sensibilizzazzjoni dwar kif hija tista’ tgħin lin-nies u lill-organizzazzjonijiet, l-Ombudsman għandu persunal multilingwi u kkwalifikat sew. Fittex il-persunal tagħna skont iż-żona jew ikkonsulta ċ-ċart organizzattiva (organigramma) għall-uffiċċju tagħna.

Ombudsman Ewropew

Kabinett tal-Ombudsman Ewropew

It-tim tal-kabinett huwa responsabbli personalment quddiem l-Ombudsman, li jaħdem taħt l-istruzzjoni diretta tiegħu. Hu jagħti pariri u jassisti lill-Ombudsman biex jgħin jiżgura l-implimentazzjoni tal-viżjoni, l-istrateġija u l-objettivi tiegħu.
Il-membri kollha tal-kabinett jistgħu jakkumpanjaw lill-Ombudsman fuq vjaġġi ta’ xogħol kif mitlub, u jistgħu jgħinu biex jiġu abbozzati diskorsi, preżentazzjonijiet jew rapporti kif assenjati.
 • Aidan O'Sullivan
  Kap tal-Kabinett
  Responsabilità ġenerali għall-istrateġija tal-Ombudsman, ir-relazzjonijiet interistituzzjonali inkluż il-Parlament Ewropew u l-immaniġġjar tal-kabinett; jaħdem mas-Segretarjat Ġenerali sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-istrateġija; jagħti pariri lill-Ombudsman dwar attivitajiet ta' komunikazzjoni u sensibilizzazzjoni.
 • Silvia Bartolucci
  Konsulent dwar il-Politika
  Responsabbli mir-relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew, inkluż il-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Tagħti pariri lill-Ombudsman dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-Ombudsman Ewropew. Il-kuntatt tal-Kabinett għar-relazzjonijiet man-Network Ewropew tal-Ombudsmen. Tipprepara tgħarrif u diskorsi dwar il-politika.
 • Megan Killian
  Assistent/a Personali għall-Ombudsman
  Responsabbli għall-organizzazzjoni tal-aġenda, il-missjonijiet u l-laqgħat tal-Ombudsman; tittratta l-korrispondenza u l-istediniet tal-Ombudsman li jkunu deħlin, tamministra arkivju diġitali tal-kabinett. Responsabbli mill-kompiti amministrattivi ad-hoc skont kif assenjati.
 • Markus Spoerer
  Konsulent dwar il-Politika
  Tagħti pariri lill-Ombudsman dwar l-iżviluppi tal-politika, l-istrateġija, u r-relazzjonijiet esterni.

Segretarjat Ġenerali

Is-Segretarjat Ġenerali huwa responsabbli mill-ġestjoni ġenerali tal-uffiċċju u sabiex jiżgura l-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni ġenerali tal-istrateġija tal-Ombdusman.
 • - Vacant -
  Segretarju Ġenerali
 • Caroline Moen
  Assistenta tas-Segretarju Ġenerali
 • Murielle Richardson
  Amministratur

Direttorat tal-Investigazzjonijiet

Id-Direttorat tal-Investigazzjonijiet, li jinkludi Unità waħda li tittratta l-każijiet (hawn taħt), huwa responsabbli għall-attivitajiet ewlenin tal-Uffiċċju, jiġifieri t-twettiq ta’ investigazzjonijiet f’każijiet possibbli ta’ amministrazzjoni ħażina mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE u l-promozzjoni ta’ prattiki amministrattivi tajbin.
 • Rosita Hickey
  Direttur tal-Investigazzjonijiet
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Konsulent Prinċipali dwar il-konformità mal-Karta
 • Fergal Ó Regan
  Espert Legali Ewlieni
 • Peter Dyrberg
  Espert tal-Investigazzjonijiet u tal-Proċessi
 • Jennifer King
  Espert Legali
 • Christophe Lesauvage
  Espert Legali
  -
 • Leticia Díez Sánchez
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Tanja Ehnert
  Koordinatur tal-Investigazzjonijiet
 • Silvia Fuller
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Michaela Gehring
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Nicholas Hernanz
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Nina Klubert
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Michal Krajewski
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Oana Marin
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Erika Murányi
  Assistent tad-Direttorat
 • Koen Roovers
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Emma Bougault
  Trainee tal-inkjesti
 • Anna Sara Louisa Jakobsson
  Trainee tal-inkjesti

Unità li tindirizza l-Każijiet

 • Tina Nilsson
  Kap tal-Unità li tindirizza l-Każijiet
 • Francesca Abbo
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Vieri Biondi
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Peter Bonnor
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Jean Lusweti
  Assistent li jittratta l-każ
 • Tereza Mandjukova
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Laura Massocchi
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Richard More O'Ferrall
  Koordinatur tal-Investigazzjonijiet
 • Eija Salonen
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Valentina Stoeva
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Konstantinos Tsaklidis
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Aili Voit
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Anna Barbara Zejc
  Uffiċjal tal-Investigazzjonijiet
 • Natalia Chiner Ridaura
  Trainee tal-inkjesti
 • Raya Dimitrova
  Trainee tal-inkjesti
 • Elia Saso
  Trainee tal-inkjesti
 • Konstantinos Skaltsas
  Trainee tal-inkjesti

Direttorat għall-Amministrazzjoni

 • Marie-Pierre Darchy
  Direttur għall-Amministrazzjoni
 • Erika Schmidt
  Assistenta Amministrattiva

Tim tal-ġestjoni tal-proċessi u tad-dokumenti, tal-kontinwità tan-negozju u tal-infrastruttura

 • Alessandro Del Bon
  Kap tal-Ġestjoni tal-Proċessi u tad-Dokumenti, tal-Kontinwità tan-Negozju u tal-Infrastruttura
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Amministratur - Uffiċjal tal-Iżvilupp tal-Web u tas-Software
 • Christophe Bauer
  Assistent tal-Ġestjoni tal-Proċessi - Koordinazzjoni
 • Maria del Carmen Beneitez
  Assistent tal-Ġestjoni tal-Proċessi
 • Séverine Beyer
  Assistent tal-Ġestjoni tal-Proċessi
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Assistent tal-Ġestjoni tal-Proċessi
 • Kevin Crespo
  Appoġġ tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni
 • Henri Finckbohner
  Loġistika u Inventarju (GBI) - Driver
 • Marjorie Fuchs
  Amministratur
 • Ana Gaspar
  Assistent tal-Ġestjoni tal-Proċessi
 • Inga Jasmontaitė
  Assistent tal-Ġestjoni tal-Proċessi
 • Gaël Lambert
  Uffiċjal tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni - LSA
 • Oualiba Makhloufia
  Assistent tal-Ġestjoni tal-Proċessi - Uffiċjal tal-Maniġer tad-Dokumenti (DMO)
 • Catherine Vaudé
  Assistent tal-Ġestjoni tal-Proċessi
 • Caroline Zinck
  Assistent tal-Ġestjoni tal-Proċessi
 • Rémi Huyghe
  Żviluppatur Apprendist tas-Sit tal-Internet

Tim tal-baġit u tal-finanzi

 • Véronique Vandaele
  Kap tal-Baġit u tal-Finanzi
 • Cindy Giannakis
  Assistenta Finanzjarja
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Assistent Finanzjarju
 • Emese Szentes
  Assistenta Finanzjarja

Tim tar-riżorsi umani

 • Zina Assimakopoulou
  Kap tar-Riżorsi Umani
 • Rachel Doell
  Assistent tar-Riżorsi Umani
 • Giovanna Fragapane
  Koordinatur tat-Taħriġ
 • Isgouhi Krikorian
  Assistent tar-Riżorsi Umani
 • Stéphanie Maraj
  Assistent tar-Riżorsi Umani
 • Francesca Pavesi
  Amministratur
 • Gabrielle Sheridan
  Assistent tar-Riżorsi Umani
 • Félicia Voltzenlogel
  Assistent tar-Riżorsi Umani

Taqsima tal-Komunikazzjoni

L-Unità tal-Komunikazzjonijiet hija responsabbli biex tinforma lill-pubbliku ġenerali, udjenzi ewlenin fil-mira, u partijiet ikkonċernati oħrajn dwar l-investigazzjonijiet u x-xogħol strateġiku tal-Ombudsman, u l-impenn tagħha fid-dibattiti rilevanti tal-UE u l-iżviluppi fil-politika.
L-Unità hija responsabbli mix-xogħol ta’ komunikazzjonijiet strateġiċi ġenerali, bħala l-koordinazzjoni tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen.
 • Gundi Gadesmann
  Kap tal-Komunikazzjoni
 • Helena Buhl
  Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Sylvie Debout
  Assistenta għall-Pubblikazzjonijiet
 • Honor Mahony
  Uffiċjal tal-Midja u s-Sensibilizzazzjoni
 • Carolina Marín Vargas
  Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Enrico Portelli
  Kap tat-Tim, Komunikazzjoni Diġitali
 • Marina Ramazanova
  Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Christelle Therouse
  Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Michal Zuk
  Uffiċjal tal-Komunikazzjoni
 • Nathalie Hubin
  Apprendista

Uffiċċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta

 • Francesca Pavesi
  Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data
 • Nicholas Hernanz
  Deputat Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data

Uffiċjal tat-Trasparenza

 • Tereza Mandjukova
  Uffiċjal għat-Trasparenza
 • Eija Salonen
  Deputat Uffiċjal għat-Trasparenza