Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Reklutaġġ

Proċedura

Il-postijiet battala għal karigi permanenti fis-segretarjat tal-Ombudsman Ewropew jiġu okkupati permezz ta' trasferiment intern jew promozzjoni, trasferiment jew sekondar ta' uffiċjali minn istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-Unjoni Ewropea, jew permezz tar-reklutaġġ minn listi ta' riżerva stabbiliti bħala riżultat ta' konkorsi miftuħa organizzati mill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) jew minn istituzzjoni jew korp tal-UE.

Pożizzjonijiet vakanti għal postijiet temporanji qed jiġu rreklamati internament, biex jinkoraġġixxu l-iżvilupp tal-karriera tal-persunal eżistenti, jew fuq is-Sit web tal-Ombudsman Ewropew. L-Ombudsman normalment jinforma wkoll lil istituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni Ewropea b'tali postijiet battala. Għal profili li huma meħtieġa b'mod aktar regolari fl-Uffiċċju tal-Ombudsman, l-Ombudsman jista’ jiddeċiedi li jippubblika avviżi ta’ postijiet battala mingħajr terminu fiss bil-ħsieb li jistabbilixxi grupp ta' kandidati li jistgħu jissejħu għal testijiet u intervisti meta jkun hemm bżonn.

Il-kandidati li jkunu rnexxew fi proċedura waħda jew aktar ta’ għażla u li huma partikolarment interessati li jaħdmu għall-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew huma mħeġġin biex jikkuntattjaw lill-Unità tal-Persunal, tal-Amministrazzjoni u Baġitarja tal-Ombudsman.

Avviżi ta’ postijiet battala

L-avviżi ta’ postijiet battala li ġejjin huma attwalment miftuħin:

ICT Applications Developer

The ICT Applications Developer will be in charge of maintaining and developing the Ombudsman’s complaint management system.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Id-data tal-iskadenza għall-applikazzjonijiet għaddiet

Links Esterni

EPSO Żur is-sit web dwar il-Karrieri tal-UE fejn tista’ tfittex fil-bażi tad-data ta’ opportunitajiet ta’ xogħol disponibbli għal pożizzjonijiet permanenti u temporanji, inklużi karigi ta’ aġent kuntrattwali, traineeships u sekondar fl-Istituzzjonijiet u l-Aġenziji tal-UE.

Apprendistati

Regoli

 

L-Uffiċċju tal-Ombudsman joffri apprendistati, primarjament lil gradwati universitarji jew ekwivalenti, darbtejn fis-sena. Normalment it-traineeships jibdew fl-1 ta’ Settembru u fl-1 ta’ Jannar kull sena. Avviż ta’ Traineeship li jistieden applikazzjonijiet jiġi ppubblikat għal kull perjodu ta’ traineeship, normalment fl-1 ta’ Frar u fl-1 ta’ Mejju. L-Avviż jispeċifika l-profili mixtieqa. L-apprendisti jistgħu jintalbu jqattgħu l-apprendistat tagħhom jew fi Strasburgu jew fi Brussell skond il-bżonnijiet tal-Uffiċċju.

Apprendisti fl-Uffiċċju tal-Ombudsman għandu jkollhom għarfien tajjeb ħafna tal-Ingliż. Għalhekk l-applikazzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati bl-Ingliż. Għall-istess raġunijiet, id-dokumenti li jirrigwardaw l-applikazzjoni għall-apprendistati huma disponibbli biss bl-Ingliż.

Traineeship period January 2022-December 2022

After considering the very limited traineeship possibilities the Ombudsman's Office is able to offer in January 2022, the Ombudsman will not organise a second trainee selection in 2021. Information about the selection procedure for the traineeship period starting in September 2022 will be published on our website in February 2022.