Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Nationellt ursprung för klagomål som registrerades och undersökningar som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017

Nationellt ursprung för klagomål som registrerades och undersökningar som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017

Land

Antal klagomål

Antal inledda undersökningar

Spanien

410

40

Tyskland

234

55

Polen

144

5

Belgien

134

73

Frankrike

124

29

Italien

123

41

Förenade kungariket

122

19

Bulgarien

82

11

Portugal

78

8

Rumänien

78

14

Irland

60

19

Nederländerna

58

21

Grekland

49

14

Österrike

41

9

Finland

41

9

Tjeckien

33

7

Ungern

33

10

Kroatien

29

3

Slovenien

28

1

Luxemburg

24

11

Sverige

22

4

Slovakien

17

1

Cypern

15

1

Litauen

15

2

Malta

11

2

Danmark

10

1

Lettland

10

2

Estland

8

2

Övriga länder

161

18

Okända

22

1