Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Strateško delo leta 2017

Strateško delo leta 2017
4 strateške preiskave, začete leta 2017
  npr. preglednost Sveta, pojav vrtljivih vrat pri nekdanjih evropskih komisarjih, dostopnost spletišč Komisije za invalide, dejavnosti pred predložitvijo vloge, povezane z ocenami zdravil, ki jih izvaja EMA
4 strateške preiskave, končane leta 2017
  npr. preglednost strokovnih skupin, kako Komisija obravnava pritožbe o kršitvah v okviru sistema EU Pilot, zamude pri preskušanju kemikalij, preprečevanje navzkrižij interesov posebnih svetovalcev Komisije
8 strateških pobud, začetih leta 2017 (prošnje za pojasnila, ne formalne preiskave)
  npr. preglednost pri lobiranju v Evropskem svetu, preglednost pri izstopu Združenega kraljestva iz EU, izboljšanje evropske državljanske pobude, javne informacije o izjavi EU in Turčije, pravila o pojavu vrtljivih vrat v različnih institucijah in organih EU, vzporedna pobuda Evropske mreže varuhov človekovih pravic o pravilih o ozonu
6 strateških pobud, končanih leta 2017
  npr. dostopnost spletišč Komisije za invalide, preglednost EIB, preglednost Evropskega fiskalnega odbora, preprečevanje navzkrižij interesov v EIB, nekdanji predsednik Komisije José Manuel Barroso in pojav vrtljivih vrat, javne informacije o izjavi EU in Turčije