Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Trajanje preiskav pri primerih, ki jih je zaključila evropska varuhinja človekovih pravic

Trajanje preiskav pri primerih, ki jih je zaključila evropska varuhinja človekovih pravic

v letu 2013
(v povprečju 13 mesecev)

v letu 2021
(v povprečju manj kot 4 mesecev)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Zadeve, zaključene prej kot v 3 mesecih

171 (37 %)

  86 (28 %)

Zadeve, zaključene v 3 do 12 mesecih

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Zadeve, zaključene v 12 do 18 mesecih

124 (27 %)

2 (1 %)

Zadeve, zaključene po več kot 18 mesecih[1]

 

[1] Nekateri zapleteni primeri zahtevajo več krogov posvetovanj s pritožnikom in zadevno institucijo.