Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Strategická práca v roku 2017

Strategická práca v roku 2017
4 strategické vyšetrovania, ktoré sa začali v roku 2017
  napr. transparentnosť Rady, jav otáčavých dverí s bývalými členmi Komisie, prístupnosť webových sídel Komisie pre osoby so zdravotným postihnutím, činnosti pred podaním spojené s posúdením liekov agentúrou EMA
4 strategické vyšetrovania uzavreté v roku 2017
  napr. transparentnosť expertných skupín, ako Komisia spracúva sťažnosti týkajúce sa porušenia v rámci projektu EU Pilot, oneskorenia testovania chemických látok, predchádzanie konfliktom záujmov osobitných poradcov Komisie
8 strategických iniciatív, ktoré sa začali v roku 2017 (žiadosti o vysvetlenie, neformálne vyšetrovania)
  napr. transparentnosť lobizmu v Európskej rade, transparentnosť brexitu, zlepšovanie európskej iniciatívy občanov, verejné informácie o vyhlásení EÚ a Turecka, pravidlá týkajúce sa javu otáčavých dverí v rôznych inštitúciách a orgánoch EÚ, paralelná iniciatíva európskej siete ombudsmanov týkajúca sa ozónu
6 strategických iniciatív uzavretých v roku 2017
  napr. prístupnosť webových sídel Komisie pre osoby so zdravotným postihnutím, transparentnosť EIB, transparentnosť Európskej fiškálnej rady, predchádzanie konfliktom záujmov v EIB, bývalý predseda Komisie Barroso a jav otáčavých dverí, verejné informácie o vyhlásení EÚ a Turecka