Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Sťažnosti postúpené iným inštitúciám a orgánom; odporúčania európskej ombudsmanky poskytnuté sťažovateľom, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány v roku 2017 (1 148 spolu)

Sťažnosti postúpené iným inštitúciám a orgánom; odporúčania európskej ombudsmanky poskytnuté sťažovateľom, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány v roku 2017 (1 148 spolu)

Člen európskej siete ombudsmanov, z toho:

624

54,3 %

     

Národný alebo regionálny ombudsman alebo podobný orgán

566

49,3 %

Výbor pre petície Európskeho parlamentu

58

5,0 %

Európska komisia

72

6,3 %

Iné inštitúcie a orgány

452

39,4 %

Poznámka: V niektorých prípadoch poskytla ombudsmanka sťažovateľovi viac ako jeden druh poradenstva, preto súčet uvedených percentuálnych hodnôt presahuje 100 %.