Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Porady, skargi i postępowania wyjaśniające w 2020 r.

Porady, skargi i postępowania wyjaśniające w 2020 r.
20 302 Osoby, które uzyskały pomoc
16 892 Porady przekazane za pośrednictwem Interaktywnego przewodnika na stronie internetowej Rzecznika
2 148 Nowe rozpatrzone skargi
1 262 Prośby o udzielenie informacji, na które odpowiedziały służby Rzecznika Praw Obywatelskich
370 Otwarte postępowania wyjaśniające
365 Otwarte postępowania wyjaśniające wszczęte na podstawie skarg
5 Otwarte postępowania wyjaśniające wszczęte z własnej inicjatywy
394 Postępowania wyjaśniające zamknięte
392 Zamknięte postępowania wyjaśniające wszczęte na podstawie skarg
2 Zamknięte postępowania wyjaśniające wszczęte z własnej inicjatywy