Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Działania strategiczne w 2017 r.

Działania strategiczne w 2017 r.
4 Dochodzenia strategiczne otwarte w 2017 r.
  m.in. przejrzystość Rady; zjawisko „drzwi obrotowych” w odniesieniu do byłych komisarzy europejskich; dostępność stron internetowych Komisji dla osób niepełnosprawnych; działania podejmowane przed złożeniem dokumentacji i związane z ocenami leków przez EMA
4 Zapytania strategiczne zamknięte w 2017 r.
  m.in. przejrzystość „grup ekspertów”; rozpatrywanie przez Komisję skarg w sprawie naruszenia przepisów w ramach programu EU pilot; opóźnienia w testowaniu chemikaliów; unikanie konfliktów interesów ze specjalnymi doradcami Komisji
8 Inicjatywy strategiczne otwarte w 2017 r. (wnioski o wyjaśnienia, a nie formalne dochodzenia)
  m.in. wiarygodność lobbystów w Radzie Europejskiej; przejrzystość negocjacji dotyczących Brexitu; usprawnienie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, upublicznienie informacji na temat oświadczenia UE-Turcja; zasady regulujące zjawisko „drzwi obrotowych” w instytucjach i organach UE; równoległa inicjatywa ENO w sprawie przepisów dotyczących ozonu
6 Inicjatywy strategiczne zamknięte w 2017 r.
  m.in. dostępność stron internetowych Komisji dla osób niepełnosprawnych; przejrzystość EBI; przejrzystość Europejskiej Rady Budżetowej; zapobieganie konfliktom interesów w EBI; problemu związane ze zjawiskiem „drzwi obrotowych” w kontekście sprawy przewodniczącego Barroso; upublicznienie informacji na temat oświadczenia UE-Turcja