Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Pochodzenie zarejestrowanych skarg i postępowań wyjaśniających otwartych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2021 r.

Pochodzenie zarejestrowanych skarg i postępowań wyjaśniających otwartych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2021 r.

Kraj

Liczba zarejestrowanych skarg

Liczba otwartych postępowań wyjaśniających

Hiszpania

405

25

Niemcy

222

47

Belgia

190

70

Polska

170

9

Włochy

146

34

Francja

112

17

Portugalia

86

7

Grecja

69

13

Węgry

63

3

Holandia

57

13

Bułgaria

54

2

Rumunia

44

11

Austria

43

10

Republika Czeska

37

2

Słowacja

35

3

Irlandia

34

9

Finlandia

32

6

Łotwa

29

2

Szwecja

28

4

Dania

25

5

Chorwacja

24

4

Litwa

22

6

Cypr

22

1

Słowenia

20

1

Luksemburg

19

8

Malta

9

2

Estonia

4

0

Inne kraje (włącznie ze Zjednoczonym Królestwem)

181

18

Kraj nieznany

10

0

Łącznie

2 192

332