Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Duur van de onderzoeken in zaken die door de Europese Ombudsman zijn afgesloten

Duur van de onderzoeken in zaken die door de Europese Ombudsman zijn afgesloten

in 2013
(gemiddeld 13 maanden)

in 2021
(gemiddeld minder dan 4 maanden)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Zaken die binnen
3 maanden zijn gesloten

171 (37 %)

  86 (28 %)

Zaken die binnen
3 tot 12 maanden zijn gesloten

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Zaken die binnen
12 tot 18 maanden zijn gesloten

124 (27 %)

2 (1 %)

Zaken die na
meer dan 18 maanden[1] zijn gesloten

 

[1] In sommige ingewikkelde zaken zijn verschillende raadplegingsrondes met klager en de betrokken instelling noodzakelijk.