Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Pariri, ilmenti u investigazzjonijiet fl-2020

Pariri, ilmenti u investigazzjonijiet fl-2020
20 302 Nies mgħejuna
16 892 Pariri mogħtija permezz tal-Gwida Interattiva fuq is-sit web tal-Ombudsman
2 148 Ilmenti ġodda ttrattati
1 262 Talbiet għal informazzjoni mwieġba mis-servizzi tal-Ombudsman
370 Investigazzjonijiet miftuħa
365 Investigazzjonijiet miftuħa abbażi tal-ilmenti
5 Investigazzjonijiet fuq inizjattiva proprja miftuħa
394 Investigazzjonijiet magħluqa
392 Investigazzjonijiet ibbażati fuq l-ilmenti magħluqa
2 Investigazzjonijiet fuq inizjattiva proprja magħluqa