Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

It-tul tal-investigazzjoni tal-każijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2019 (medja ta’ anqas minn 7 xhur)

It-tul tal-investigazzjoni tal-każijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2019 (medja ta' anqas minn 7 xhur)

243

43.4 %

Każijiet magħluqa fi żmien

3 xhur

208

37.1 %

Każijiet magħluqa fi żmien

3 xhur sa 12-il xahar

52

9.3 %

Każijiet magħluqa fi żmien

12 sa 18-il xahar

57

10.2 %

Każijiet magħluqa wara

aktar minn 18-il xahar[1]

 

[1] Xi każijiet kumplessi jirrikjedu bosta sessjonijiet ta' konsultazzjonijiet mal-ilmentatur u mal-istituzzjoni kkonċernata.