Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Suġġett tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl‑2019

Suġġett tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2019

It-trasparenza u r-responsabbiltà (eż. l-aċċess għal informazzjoni u dokumenti)

151

26.9 %

Kultura ta' servizz (eż. favorevoli għaċ-ċittadini, il-lingwi u l-puntwalità)

123

22.0 %

L-użu xieraq tad-diskrezzjoni (inkluż fil-proċeduri ta' ksur)

111

19.8 %

Ir-rispett għad-drittijiet proċedurali (eż. id-dritt li persuna tinstema')

74

13.2 %

Il-ġestjoni tajba ta' kwistjonijiet relatati mal-persunal

73

13.0 %

Ir-reklutaġġ

69

12.3 %

Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali

47

8.4 %

Il-ġestjoni finanzjarja tajba (eż. fir-rigward tal-offerti, l-għotjiet u l-kuntratti tal-UE)

36

6.4 %

L-etika

15

2.7 %

Il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet fl-UE

12

2.1 %

Oħrajn

18

3.2 %

Nota: F'xi każijiet, l-Ombudsman għalqet investigazzjonijiet b'żewġ suġġetti jew aktar. Għalhekk, il-perċentwali ta' hawn fuq jammontaw għal aktar minn 100 %.