Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Pariri, ilmenti u investigazzjonijiet fl-2019

 

Pariri, ilmenti u investigazzjonijiet fl-2019

19 619

Nies mgħejuna

16 045

Pariri mogħtija permezz tal-Gwida Interattiva fuq is-sit web tal-Ombudsman

2 201

Ilmenti ġodda ttrattati

1 373

Talbiet għal informazzjoni mwieġba mis-servizzi tal-Ombudsman

458

Investigazzjonijiet miftuħa

456

Investigazzjonijiet miftuħa abbażi tal-ilmenti

2

Investigazzjonijiet fuq inizjattiva proprja miftuħa

560

Investigazzjonijiet magħluqa

552

Investigazzjonijiet ibbażati fuq l-ilmenti magħluqa

8

Investigazzjonijiet fuq inizjattiva proprja magħluqa