Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

L-ilmentaturi taw parir biex jiġu kkuntattjati istituzzjonijiet u korpi oħrajn mill-Ombudsman Ewropew fl-2019 u l-ilmenti ttrasferiti

L-ilmentaturi taw parir biex jiġu kkuntattjati istituzzjonijiet u korpi oħrajn mill-Ombudsman Ewropew fl-2019 u l-ilmenti ttrasferiti (862 b'kollox)

SOLVIT

18

2 %

Amministrazzjonijiet nazzjonali u organizzazzjonijiet oħrajn

384

45 %

Il-Kummissjoni Ewropea

55

6 %

Membru tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen

374

43 %

Ombudsman nazzjonali jew reġjonali jew korp simili

321

37 %

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew

53

6 %

Istituzzjonijiet, korpi jew aġenziji oħrajn tal-UE

31

4 %