Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

L-ilmentaturi taw parir biex jiġu kkuntattjati istituzzjonijiet u korpi oħrajn mill-Ombudsman Ewropew fl-2020 u l-ilmenti ttrasferiti

L-ilmentaturi taw parir biex jiġu kkuntattjati istituzzjonijiet u korpi oħrajn mill-Ombudsman Ewropew fl-2020 u l-ilmenti ttrasferiti (849 b'kollox)
Amministrazzjonijiet nazzjonali u organizzazzjonijiet oħrajn 322 38 %
Membru tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen 395 46 %
Ombudsman nazzjonali jew reġjonali jew korp simili 359 42 %
Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew 36 4 %
Il-Kummissjoni Ewropea 85 10 %
SOLVIT 24 3 %
Istituzzjonijiet, korpi jew aġenziji oħrajn tal-UE 23 3 %