Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Riżultati tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2020

Riżultati tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2020

Ebda amministrazzjoni ħażina misjuba

187

47.5 %

Solvuti mill-istituzzjoni, soluzzjonijiet miksuba, soluzzjonijiet parzjalment miksuba

174

44.2 %

Ebda investigazzjoni oħra ġġustifikata

31

7.9 %

Amministrazzjoni ħażina misjuba, rakkomandazzjoni maqbula jew parzjalment maqbula

6

1.5 %

Oħrajn

4

1 %

Nota: F'xi każijiet, l-Ombudsman għalqet l-investigazzjonijiet abbażi ta' żewġ raġunijiet jew aktar. Għalhekk, il-perċentwali ta' hawn fuq jammontaw għal aktar minn 100 %.