Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

L-investigazzjonijiet li tmexxew mill-Ombudsman Ewropew fl-2020 kienu jikkonċernaw l-istituzzjonijiet li ġejjin

L-investigazzjonijiet li tmexxew mill-Ombudsman Ewropew fl-2020 kienu jikkonċernaw l-istituzzjonijiet li ġejjin
Investigazzjonijiet bbażati fuq l-ilmenti    
210 Il-Kummissjoni Ewropea 56.8 %
30 L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal 8.1 %
14 Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 3.8 %
12 L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 3.2 %
11 Il-Parlament Ewropew 3 %
9 Il-Bank Ċentrali Ewropew 2.4 %
9 Il-Bank Ewropew tal-Investiment 2.4 %
34 Aġenziji tal-UE 9.2 %
41 Oħrajn 11.1 %