Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

L-oriġini nazzjonali tal-ilmenti rreġistrati u l-investigazzjonijiet miftuħa mill-Ombudsman Ewropew fl-2020

L-oriġini nazzjonali tal-ilmenti rreġistrati u l-investigazzjonijiet miftuħa mill-Ombudsman Ewropew fl-2020
Pajjiż Numru ta' lmenti rreġistrati Numru ta' investigazzjonijiet miftuħa
Spanja 379 21
Il-Ġermanja 228 54
Il-Belġju 162 78
Il-Polonja 158 8
Ir-Renju Unit 122 32
Franza 105 24
Il-Portugall 80 5
L-Italja 78 19
Ir-Rumanija 64 6
Il-Greċja 57 18
In-Netherlands 55 15
L-Irlanda 55 14
L-Iżvezja 50 4
L-Ungerija 48 3
L-Awstrija 40 11
Il-Finlandja 34 5
Il-Kroazja 32 3
Il-Bulgarija 32 2
Ir-Repubblika Ċeka 29 5
Id-Danimarka 25 7
Is-Slovakkja 23 1
Ċipru 21 1
Il-Lussemburgu 21 10
Is-Slovenja 13 3
Malta 10 2
Il-Latvja 7 2
Il-Litwanja 6 3
L-Estonja 3 1
Pajjiżi oħrajn 156 8
Mhux magħrufa 14 0
Total 2 107 365