Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2020. gadā

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2020. gadā
20 302 Personas, kurām sniegta palīdzība
16 892 Konsultācijas, kas sniegtas, izmantojot Ombuda tīmekļa vietnē pieejamo interaktīvo ceļvedi
2 148 Izskatītās jaunās sūdzības
1 262 Informācijas pieprasījumi, uz kuriem atbildēja Ombuda dienesti
370 Sāktās izmeklēšanas
365 Izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām
5 Izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas
394 Slēgtās izmeklēšanas
392 Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām
2 Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas