Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Sūdzību skaits ārpus Eiropas Ombuda pilnvarām laikā no 2003. līdz 2017. gadam

Sūdzību skaits ārpus Eiropas Ombuda pilnvarām laikā no 2003. līdz 2017. gadam

2003. gads

1 768

2004. gads

2 729

2005. gads

2 673

2006. gads

2 768

2007. gads

2 401

2008. gads

2 544

2009. gads

2 392

2010. gads

1 983

2011. gads

1 846

2012. gads

1 720

2013. gads

1 665

2014. gads

1 427

2015. gads

1 239

2016. gads

1 169

2017. gads

1 430