Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Stratēģiskais darbs 2017. gadā

Stratēģiskais darbs 2017. gadā
4 Stratēģiskās izmeklēšanas, kas sāktas 2017. gadā
  piemēram, Padomes darba pārredzamība, “virpuļdurvju efekta” problēma saistībā ar bijušajiem Eiropas komisāriem, Komisijas tīmekļa vietņu pieejamība personām ar invaliditāti, EMA darbības pirms pieteikuma iesniegšanas saistībā ar zāļu novērtēšanu
4 Stratēģiskās izmeklēšanas, kas slēgtas 2017. gadā
  piemēram, ekspertu grupu darba pārredzamība, kā Komisija pārvalda sūdzības par pārkāpumiem EU Pilot sistēmā, kavējumi ķīmisko vielu testēšanā, izvairīšanās no Komisijas īpašo padomnieku interešu konfliktiem
8 Stratēģiskās iniciatīvas, kas sāktas 2017. gadā (lūgumi sniegt skaidrojumus, neformālas izmeklēšanas)
  piemēram, lobēšanas pārredzamība Eiropadomē, Brexit pārredzamība, Eiropas pilsoņu iniciatīvas pilnveide, sabiedrības informēšana par ES un Turcijas paziņojumu, darbinieku rotācijas jeb “virpuļdurvju efekta” noteikumi dažādās ES iestādēs un struktūrās, ENO paralēla iniciatīva par ozona noteikumiem
6 Stratēģiskās iniciatīvas, kas slēgtas 2017. gadā
  piemēram, Komisijas tīmekļa vietņu pieejamība personām ar invaliditāti, EIB darba pārredzamība, Eiropas Fiskālās padomes darba pārredzamība, interešu konfliktu novēršana EIB, bijušais Komisijas priekšsēdētājs J. M. Barroso un “virpuļdurvju efekta” problēma, publiski pieejamā informācija par ES un Turcijas paziņojumu