Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

2017 m. strateginė veikla

2017 m. strateginė veikla
4 2017 m. pradėti strateginiai tyrimai
  Pavyzdžiui, dėl Tarybos veiklos skaidrumo, „sukamųjų durų“ reiškinio kalbant apie buvusius Europos Komisijos narius, Komisijos interneto svetainių prieinamumo neįgaliesiems, išankstinio pateikimo veiklos, susijusios su Europos vaistų agentūros atliekamais vaistų vertinimais.
4 2017 m. užbaigti strateginiai tyrimai
  Pavyzdžiui, dėl ekspertų grupių skaidrumo, Komisijos pagal procedūrą „EU Pilot“ nagrinėjamų skundų dėl pažeidimų, vėlavimo atlikti cheminių medžiagų tyrimus, Komisijos specialiųjų patarėjų interesų konfliktų prevencijos.
8 2017 m. pradėtos strateginės iniciatyvos (prašymai paaiškinti, neoficialūs tyrimai)
  Pavyzdžiui, dėl lobizmo Europos Vadovų Taryboje skaidrumo, Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES skaidrumo, Europos piliečių iniciatyvos tobulinimo, viešos informacijos apie ES ir Turkijos pareiškimą, „sukamųjų durų“ reiškinio taisyklių įvairiose ES institucijose ir įstaigose, panašios EOT iniciatyvos dėl ozono taisyklių.
6 2017 m. užbaigti strateginiai tyrimai
  Pavyzdžiui, dėl Komisijos interneto svetainių prieinamumo neįgaliesiems, EIB veiklos skaidrumo, Europos fiskalinės valdybos veiklos skaidrumo, interesų konfliktų prevencijos Europos investicijų banke, buvusio Komisijos Pirmininko J. M. Barroso ir „sukamųjų durų“ reiškinio, viešos informacijos apie ES ir Turkijos pareiškimą.