Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Savjeti, pritužbe i istrage u 2020.

Savjeti, pritužbe i istrage u 2020.
20 302 Osobe kojima se pomoglo
16 892 Savjeti pruženi putem interaktivnog vodiča na internetskim stranicama Ureda Europskog ombudsmana
2 148 Nove riješene pritužbe
1 262 Zahtjevi za informacije na koje su odgovorile službe Europskog ombudsmana
370 Pokrenute istrage
365 Pokrenute istrage na temelju pritužbi
5 Pokrenute istrage na vlastitu inicijativu
394 Zaključene istrage
392 Zaključene istrage na temelju pritužbi
2 Zaključene istrage na vlastitu inicijativu