Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin in 2020

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin in 2020
20 302 Daoine ar tugadh cabhair dóibh
16 892 Comhairle tugtha tríd an Treoirleabhar Idirghníomhach ar shuíomh gréasáin an Ombudsman
2 148 Gearáin nua a láimhseáladh
1 262 Iarrataí ar fhaisnéis ar fhreagair seirbhísí an Ombudsman iad
370 Fiosrúcháin tosaithe
365 Fiosrúcháin tosaithe ar bhonn gearán
5 Fiosrúcháin féintionscnaimh tosaithe
394 Fiosrúcháin tugtha chun críche
392 Fiosrúcháin bunaithe ar ghearáin tugtha chun críche
2 Fiosrúcháin féintionscnaimh tugtha chun críche