Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Obair straitéiseach sa bhliain 2017

Obair straitéiseach sa bhliain 2017
4 Fiosrúcháin straitéiseacha a osclaíodh sa bhliain 2017
  e.g. a thrédhearcaí atá an Chomhairle; “doirse imrothlacha” le hiar-Choimisinéirí Eorpacha; a inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas atá suíomhanna Gréasáin an Choimisiúin; gníomhaíochtaí réamhaighneachta atá nasctha le measúnuithe cógas a rinne an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach
4 Fiosrúcháin straitéiseacha a dúnadh sa bhliain 2017
  m.sh. a thrédhearcaí atá “sainghrúpaí”; an dóigh a láimhseálann an Coimisiún gearáin sáraithe faoi EU Pilot; moilleanna ar cheimiceáin a thástáil; coinbhleachtaí leasa a sheachaint le comhairleoirí speisialta don Choimisiún
8 Tionscnaimh straitéiseacha a osclaíodh sa bhliain 2017 (iarrataí ar shoiléiriú, fiosrúcháin neamhfhoirmiúla)
  e.g. trédhearcacht brústocaireachta na Comhairle Eorpaí; trédhearcacht maidir leis an gcaibidlíocht faoin mBreatimeacht; an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a fheabhsú; faisnéis phoiblí faoin “ráiteas” ón Aontas Eorpach agus ón Tuirc; na rialacha “doirse imrothlacha” atá i bhfeidhm in institiúidí agus comhlachtaí éagsúla AE; tionscnamh comhthreomhar Líonra Eorpach na nOmbudsman maidir le rialacha ózóin
6 Fiosrúcháin straitéiseacha a dúnadh sa bhliain 2017
  e.g. a inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas atá suíomhanna Gréasáin an Choimisiúin; a thrédhearcaí atá an Banc Eorpach Infheistíochta; a thrédhearcaí atá an Bord Fioscach Eorpach; coinbhleachtaí leasa a chosc sa Bhanc Eorpach Infheistíochta; an t‑iarUachtarán Barroso ar an gCoimisiún agus “doirse imrothlacha”; faisnéis phoiblí faoin “ráiteas” ón Aontas Eorpach agus ón Tuirc