Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Strateginen toiminta vuonna 2017

Strateginen toiminta vuonna 2017
4 Vuonna 2017 käynnistetyt strategiset tutkimukset
  esim. neuvoston avoimuus; entisiin komission jäseniin liittyvä pyöröovi-ilmiö; komission verkkosivustojen esteettömyys vammaisten kannalta; Euroopan lääkeviraston lääkkeiden arviointiin liittyviä hakemuksia edeltävä toiminta
4 Vuonna 2017 päätetyt strategiset tutkimukset
  esim. asiantuntijaryhmien avoimuus; se, miten komissio käsittelee rikkomuskanteluja EU Pilot -hankkeen nojalla; viiveet kemikaalien testaamisessa, komission erityisneuvonantajien eturistiriitojen välttäminen
8 Vuonna 2017 käynnistetyt strategiset aloitteet (selvennyspyynnöt, epäviralliset tutkimukset)
  esim. Eurooppa-neuvoston eturyhmätoiminnan avoimuus; brexitin avoimuus; eurooppalaisen kansalaisaloitteen parantaminen; julkinen tiedotus EU:n ja Turkin julkilausumasta; pyöröovi-ilmiöön liittyvät säännöt EU:n eri toimielimissä ja elimissä; ENO:n rinnakkainen aloite otsonikerrokseen liittyvistä säännöistä
6 Vuonna 2017 päätetyt strategiset aloitteet
  esim. komission verkkosivustojen esteettömyys vammaisten kannalta; EIP:n avoimuus; Euroopan finanssipoliittisen komitean avoimuus; eturistiriitojen torjuminen EIP:ssä; entinen komission puheenjohtaja Barroso ja pyöröovi-ilmiö; julkinen tiedotus EU:n ja Turkin julkilausumasta