Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Strateegiline töö 2017. aastal

Strateegiline töö 2017. aastal
4 2017. aastal algatatud strateegilised uurimised
  nt nõukogu tegevuse läbipaistvus, endiste Euroopa volinikega seotud nn pöördukse efekt, puuetega inimeste juurdepääsetavus komisjoni veebilehtedele, Euroopa Ravimiameti ravimi hindamise taotlusele eelnev tegevus
4 2017. aastal lõpetatud strateegilised uurimised
  nt eksperdirühmade läbipaistvus, kuidas komisjon tegeleb rikkumiskaebusega EU Piloti raames, kemikaalide katsetamise viivitused, komisjoni erinõunike huvide konfliktide vältimine
8 2017. aastal algatatud strateegilised algatused (selgituste küsimine, mitteametlikud uurimised)
  nt Euroopa Ülemkogu lobitöö läbipaistvus, Brexiti läbipaistvus, Euroopa kodanikualgatuse parandamine, avalik teave ELi ja Türgi avalduse kohta, nn pöördukse efektiga seotud eeskirjad ELi institutsioonides ja organites, Euroopa ombudsmanide võrgustiku samaaegne algatus osoonieeskirjade kohta
6 2017. aastal lõpetatud strateegilised algatused
  nt puuetega inimeste juurdepääsetavus komisjoni veebilehtedele, Euroopa Investeerimispanga läbipaistvus, Euroopa Eelarvenõukogu läbipaistvus, Euroopa Investeerimispangas huvide konfliktide vältimine, komisjoni endine president Barroso ja nn pöördukse efekt, avalik teave ELi ja Türgi avalduse kohta