Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Vejledning, klager og undersøgelser i 2020

Vejledning, klager og undersøgelser i 2020
20 302 Borgere, der blev hjulpet
16 892 Rådgivning givet via den interaktive vejledning på Ombudsmandens websted
2 148 Nye klager behandlet
1 262 Anmodninger om information besvaret af Ombudsmandens tjenestegrene
370 Indledte undersøgelser
365 Undersøgelser indledt på grundlag af klager
5 Undersøgelser indledt på eget initiativ
394 Afsluttede undersøgelser
392 Undersøgelser på grundlag af klager afsluttet
2 Undersøgelser på eget initiativ afsluttet