Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Strategisk arbejde i 2017

Strategisk arbejde i 2017
4 Strategiske undersøgelser indledt i 2017
  f.eks. åbenhed i Rådet, svingdøre med tidligere kommissærer, adgang til Kommissionens websteder for personer med handicap, aktiviteter før indsendelse af lægemiddelvurderinger til EMA.
4 Strategiske undersøgelser afsluttet i 2017
  f.eks. »ekspertgruppers« åbenhed, hvordan Kommissionen behandler overtrædelsesklager under »EU Pilot«, forsinkelser i afprøvning af kemikalier, undgåelse af interessekonflikter med Kommissionens særlige rådgivere.
8 Strategiske initiativer indledt i 2017 (anmodninger om præcisering, ikkeformelle undersøgelser)
  f.eks. Det Europæiske Råds lobbyarbejde om åbenhed, åbenhed i Brexit, forbedring af ECI, oplysninger til offentligheden om erklæringen mellem EU og Tyrkiet, »svingdørsregler« i forskellige EU-institutioner og -organer, ENO’s parallelle initiativ om ozonregler.
6 Strategiske undersøgelser afsluttet i 2017
  f.eks. adgang til Kommissionens websteder for personer med handicap, åbenhed i EIB, åbenhed i det europæiske finanspolitiske råd, forebyggelse af interessekonflikter i EIB, tidligere formand for Kommissionen Barroso og »svingdøre«, oplysninger til offentligheden om »erklæringen« mellem EU og Tyrkiet.