Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Klagere rådet til at kontakte andre institutioner og organer af Den Europæiske Ombudsmand i 2021 og klager oversendt

Klagere rådet til at kontakte andre institutioner og organer af Den Europæiske Ombudsmand i 2021 og klager oversendt

 

Nationale forvaltninger og andre organisationer

292

31 %

Et medlem af det europæiske netværk af ombudsmænd

473

49 %

En national eller regional ombudsmand eller et tilsvarende organ

402

42 %

Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender

71

7 %

Europa-Kommissionen

127

13 %

SOLVIT

35

4 %

Andre EU-institutioner, -organer eller -agenturer

31

3 %

 

958 i alt