Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

National oprindelse af registrerede klager og undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2021

National oprindelse af registrerede klager og undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2021

Land

Antal registrerede klager

Antal indledte undersøgelser

Spanien

405

25

Tyskland

222

47

Belgien

190

70

Polen

170

9

Italien

146

34

Frankrig

112

17

Portugal

86

7

Grækenland

69

13

Ungarn

63

3

Nederlandene

57

13

Bulgarien

54

2

Rumænien

44

11

Østrig

43

10

Tjekkiet

37

2

Slovakiet

35

3

Irland

34

9

Finland

32

6

Letland

29

2

Sverige

28

4

Danmark

25

5

Kroatien

24

4

Litauen

22

6

Cypern

22

1

Slovenien

20

1

Luxembourg

19

8

Malta

9

2

Estland

4

0

Andre lande (inkl. Det Forenede Kongerige)

181

18

Ukendt

10

0

I alt

2 192

332