Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Rady, stížnosti a šetření v roce 2020

Rady, stížnosti a šetření v roce 2020
20 302 osob, kterým jsme pomohli
16 892 rad poskytnutých pomocí interaktivního průvodce na webových stránkách veřejného ochránce práv
2 148 vyřízených nových stížností
1 262 žádostí o informace, na něž úřad veřejného ochránce práv odpověděl
370 zahájených šetření
365 šetření zahájených na základě stížností
5 šetření zahájených z vlastního podnětu
394 uzavřených šetření
392 uzavřených šetření na základě stížností
2 uzavřených šetření z vlastního podnětu