Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Strategická činnost v roce 2017

Strategická činnost v roce 2017
4 Strategická šetření zahájená v roce 2017
  například transparentnost Rady, efekt otáčivých dveří u bývalých evropských komisařů, přístupnost internetových stránek Komise pro osoby se zdravotním postižením, činnosti před podáním žádosti v souvislosti s posuzováním léčivých přípravků agenturou EMA
4 Strategická šetření uzavřená v roce 2017
  například transparentnost „odborných skupin“, způsob vyřizování stížnosti na porušování práv ze strany Komise v souvislosti se systémem „EU Pilot“, zpoždění při zkouškách chemických látek, předcházení střetům zájmů u zvláštních poradců Komise
8 Strategických iniciativ zahájených v roce 2017 (žádosti o objasnění, nikoli formální šetření)
  například transparentnost lobbingu v rámci Evropské rady, transparentnost v souvislosti s brexitem, zlepšení evropské občanské iniciativy, veřejné informace o prohlášení EU a Turecka, pravidla pro efekt otáčivých dveří v různých orgánech a institucích EU, souběžná iniciativa Evropské sítě veřejných ochránců práv ohledně pravidel týkajících se ozónu
6 Strategických iniciativ uzavřených v roce 2017
  například přístupnost internetových stránek Komise pro osoby se zdravotním postižením, transparentnost EIB, transparentnost Evropské fiskální rady, předcházení střetům zájmů v rámci EIB, bývalý předseda Komise Barroso a efekt otáčivých dveří, veřejné informace o prohlášení EU a Turecka