Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Съвети, жалби и проверки през 2020 г.

Съвети, жалби и проверки през 2020 г.
20 302 Хора, получили помощ
16 892 Консултации, предоставени чрез интерактивното ръководство на уебсайта на Омбудсмана
2 148 Разгледани нови жалби
1 262 Отговори на искания за информация, предоставени от службите на Омбудсмана
370 Предприети проверки
365 Проверки, предприети въз основа на жалби
5 Проверки, предприети по собствена инициатива
394 Приключени проверки
392 Приключени проверки въз основа на жалби
2 Приключени проверки по собствена инициатива