Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2021 г.

Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2021 г.

Държава

Брой на регистрираните жалби

Брой на предприетите проверки

Испания

405

25

Германия

222

47

Белгия

190

70

Полша

170

9

Италия

146

34

Франция

112

17

Португалия

86

7

Гърция

69

13

Унгария

63

3

Нидерландия

57

13

България

54

2

Румъния

44

11

Австрия

43

10

Чехия

37

2

Словакия

35

3

Ирландия

34

9

Финландия

32

6

Латвия

29

2

Швеция

28

4

Дания

25

5

Хърватия

24

4

Литва

22

6

Кипър

22

1

Словения

20

1

Люксембург

19

8

Малта

9

2

Естония

4

0

Други държави (включително Обединеното кралство)

181

18

Липсват данни

10

0

Общо

2 192

332