Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Ressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew

L-Ombudsman Ewropew jinvestiga lmenti minn individwi, negozji u organizzazzjonijiet dwar amministrazzjoni ħażina mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea.

Ilment irid isir fi żmien sentejn mid-data meta l-persuna affettwata saret taf bil-fatti.

Approċċi preċedenti: L-ilmentatur l-ewwel irid ikun ikkuntattja u pprova jsolvi l-kwistjoni mal-istituzzjoni inkwistjoni.

X’inhi amministrazzjoni ħażina?

Amministrazzjoni ħażina sseħħ jekk istituzzjoni jew korp jonqsu milli jaġixxu f’konformità mal-liġi jew il-prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba, jew jekk jiksru d-drittijiet tal-bniedem.

Amministrazzjoni ħażina tista’ tinkludi irregolaritajiet amministrattivi, inġustizzja, diskriminazzjoni jew l-abbuż tal-poter, pereżempju fil-ġestjoni ta’ fondi tal-UE, l-akkwist jew il-politiki ta’ reklutaġġ. Tinkludi wkoll in-nuqqas li tingħata tweġiba, jew ir-rifjut jew id-dewmien bla bżonn fl-għoti ta’ aċċess għal informazzjoni fl-interess pubbliku.

X’ma jistax jagħmel l-Ombudsman Ewropew

L-Ombudsman Ewropew ma jistax jinvestiga lmenti kontra amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali jew lokali fl-Istati Membri, anki meta l-ilmenti jkunu dwar kwistjonijiet tal-UE.

L-Ombudsman ma jistax jinvestiga kwistjonijiet li jkunu soġġetti għal proċedimenti legali.

L-Ombudsman jista’ jgħinni? Jekk le, min jista’ jgħinni?

Jekk l-Ombudsman ma jkunx jista’ jgħin fil-kwistjoni li qed tiffaċċja, hemm korpi oħrajn li jistgħu jkunu ta' għajnuna.

Jekk jogħġbok uża l-filtri biex tivverifika jekk tissodisfax il-kriterji biex l-Ombudsman jinvestiga l-ilment tiegħek jew jekk l-Ombudsman jistax jagħtik parir.

Tixtieq tagħmel ilment jew tixtieq titlob xi informazzjoni?

L-Ombudsman Ewropew normalment ma jistax jieħu ħsieb l-ilment tiegħek jekk m'intix ċittadin ta' l-Unjoni jew persuna naturali jew legali li tgħix jew li għandek l-uffiċċju reġistrat tiegħek fi Stat Membru ta' l-Unjoni. F'xi każijiet l-Ombudsman Ewropew jista' jiddeċiedi li jiftaħ inkjesta fuq inizjattivi tiegħu stess dwar il-kwistjoni li inti tqajjem.
Jekk jogħġbok kompli jekk tixtieq tara jekk l-ilment tiegħek jaqax fir-responsabbiltà ta' l-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Jidher li l-ilment tiegħek huwa dwar l-amministrazzjoni pubblika fi Stat Membru tal-UE. L-ilmenti dwar l-amministrazzjoni pubblika fi Stat Membru tal-UE huma indirizzati mill-Membri tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen, inklużi l-ilmenti dwar kwistjonijiet tal-liġi tal-UE. Jekk tixtieq li membru tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen jindirizza l-ilment tiegħek, jekk jogħġbok kompli biex issib l-uffiċċju xieraq li għandek tikkuntattja:

B'mod alternattiv, forsi tkun tixtieq:

 • tagħmel petizzjoni lill-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew jittratta petizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' suġġetti li jaqgħu taħt l-oqsma ta' attività ta' l-Unjoni Ewropea. Il-petizzjonijiet jagħtu lill-Parlament Ewropew l-opportunità li jiġbed l-attenzjoni dwar kwalunkwe ksur tad-drittijiet ta' ċittadin Ewropew minn Stat Membru jew l-awtoritajiet lokali jew istituzzjoni oħra.
  Għal aktar informazzjoni dwar kif tressaq petizzjoni, jekk jogħġbok żur il- websajt tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew;

 • ikkuntattja lil SOLVIT li jieħu ħsieb problemi transkonfinali relatati ma' l-applikazzjoni ħażina tal-liġi ta' l-UE minn amministrazzjonijiet pubbliċi fl-Istati Membri. SOLVIT jimmira li jsib soluzzjoni pragmatika fi żmien għaxar ġimgħat. Fil-prinċipju, SOLVIT jindirizza kwalunkwe problema transkonfinali bejn negozju jew ċittadin u awtorità pubblika nazzjonali.
  Għal aktar informazzjoni dwar SOLVIT, jekk jogħġbok żur il- websajt ta' SOLVIT;

 • ressaq ilment mal-Kummissjoni Ewropea li tieħu ħsieb ilmenti li jallegaw ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea minn Stati Membri ta' l-UE.
  Għal informazzjoni dwar kif tressaq ilment bħal dan, jekk jogħġbok żur is-sezzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar: "Formola ta' lment dwar il-ksur tal-liġi tal-UE".


L-Ombudsman Ewropew jista' jkun kapaċi jgħinek. Sabiex l-Ombudsman jiftaħ inkjesta dwar l-ilment tiegħek, hemm numru ta' kundizzjonijiet li jridu jiġu sodisfatti.

Jekk jogħġbok kompli:


N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

L-Ombudsman Ewropew jista' jkun kapaċi jgħinek. Sabiex l-Ombudsman jiftaħ inkjesta dwar l-ilment tiegħek, hemm numru ta' kundizzjonijiet li jridu jiġu sodisfatti.

Jekk jogħġbok kompli:


N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Other Ombudsmen in Bulgaria" tal-websajt tan- "Ombudsman Information Network" (Netwerk ta' Informazzjoni ta' l-Ombudsman Bulgaru) tipprovdi links ma' istituzzjonijiet oħra ta' l-ombudsman fil-Bulgarija.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Links" tal-websajt tad-Difensur Pubbliku tipprovdi lista ta' korpi oħra li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Links" tal-websajt tal-Kanċillier tipprovdi lista ta' korpi oħra fl-Estonja u fl-Ewropa li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Χρήσιμες Συνδέσεις" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Greċja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

L-informazzjoni dwar kif tilmenta mad-Difensur tad-Drittijiet hija disponibbli fit-taqsima ta' "Saisir le Défenseur des droits" tas-sit web tad-Difensur tad-Drittijiet.

It-taqsima ta' "Nos partenaires" tas-sit web tad-Difensur tad-Drittijiet tipprovdi lista ta' korpi oħra fi Franza li jistgħu jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "If we can't help" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra għall-immaniġġar ta' l-ilmenti li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Linkovi" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Kroazja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


Is-sezzjoni "Συνδέσεις" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra f'Ċipru li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Links" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Latvja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Links" tal-websajt ta' l-Ombudsman Nazzjonali tipprovdi lista ta' korpi oħra li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Andere klachtvoorzieningen" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fl-Olanda li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Behörden" tal-websajt ta' l-aġenzija governattiva "HELP.gv.at" tinkludi lista ta' awtoritajiet oħra u korpi għall-immaniġġar ta' l-ilmenti li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Ligações" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Portugall li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Stiri" tal- websajt ta' l-Avukat tal-Poplu tipprovdi lista ta' korpi oħra fir-Rumanija li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Useful links" tal-websajt ta' l-Ombudsman Sloven tipprovdi lista ta' korpi oħra fis-Slovenja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni ""Adresár liniek"" tal-websajt tad-Difensur Pubbliku tipprovdi lista ta' korpi oħra li jistgħu jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Links" tal-websajt ta' l-Ombudsman Parlamentari tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Finlandja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

L-informazzjoni dwar kif tilmenta mal-Avukat tal-Poplu ssibha fit-taqsima "Ilment" tas-sit web tal-Avukat tal-Poplu.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.


Is-sezzjoni "Useful Links" tal-websajt ta' l-Ombudsman Nazzjonali tipprovdi lista ta' korpi oħra li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Links" tal-websajt tal-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fir-Repubblika tal-Montenegro li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Tista' ssib informazzjoni dwar kif jitressaq ilment lill-Ombudsman Nazzjonali fit-taqsima "How do you apply?" tas-sit web tal-Ombudsman.


Informazzjoni dwar kif twassal l-ilment lill-Protettur taċ-Ċittadini hija disponibbli fit-taqsima tal-"Ilment" tas-sit web tal-Protettur taċ-Ċittadini.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Find Authorities" tal- websajt "Gateway to the public sector in Norway" tipprovdi lista ta' korpi oħra fin-Norveġja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Other Ombudsmen in Bulgaria" tal-websajt tan- "Ombudsman Information Network" (Netwerk ta' Informazzjoni ta' l-Ombudsman Bulgaru) tipprovdi links ma' istituzzjonijiet oħra ta' l-ombudsman fil-Bulgarija.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Links" tal-websajt tad-Difensur Pubbliku tipprovdi lista ta' korpi oħra li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Links" tal-websajt tal-Kanċillier tipprovdi lista ta' korpi oħra fl-Estonja u fl-Ewropa li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Χρήσιμες Συνδέσεις" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Greċja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

L-informazzjoni dwar kif tilmenta mad-Difensur tad-Drittijiet hija disponibbli fit-taqsima ta' "Saisir le Défenseur des droits" tas-sit web tad-Difensur tad-Drittijiet.

It-taqsima ta' "Nos partenaires" tas-sit web tad-Difensur tad-Drittijiet tipprovdi lista ta' korpi oħra fi Franza li jistgħu jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "If we can't help" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra għall-immaniġġar ta' l-ilmenti li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Linkovi" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Kroazja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


Is-sezzjoni "Συνδέσεις" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra f'Ċipru li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Links" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Latvja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Links" tal-websajt ta' l-Ombudsman Nazzjonali tipprovdi lista ta' korpi oħra li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Andere klachtvoorzieningen" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fl-Olanda li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Behörden" tal-websajt ta' l-aġenzija governattiva "HELP.gv.at" tinkludi lista ta' awtoritajiet oħra u korpi għall-immaniġġar ta' l-ilmenti li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Ligações" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Portugall li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Stiri" tal- websajt ta' l-Avukat tal-Poplu tipprovdi lista ta' korpi oħra fir-Rumanija li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Useful links" tal-websajt ta' l-Ombudsman Sloven tipprovdi lista ta' korpi oħra fis-Slovenja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni ""Adresár liniek"" tal-websajt tad-Difensur Pubbliku tipprovdi lista ta' korpi oħra li jistgħu jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Links" tal-websajt ta' l-Ombudsman Parlamentari tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Finlandja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

L-informazzjoni dwar kif tilmenta mal-Avukat tal-Poplu ssibha fit-taqsima "Ilment" tas-sit web tal-Avukat tal-Poplu.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.


Is-sezzjoni "Useful Links" tal-websajt ta' l-Ombudsman Nazzjonali tipprovdi lista ta' korpi oħra li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Links" tal-websajt tal-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fir-Repubblika tal-Montenegro li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Tista' ssib informazzjoni dwar kif jitressaq ilment lill-Ombudsman Nazzjonali fit-taqsima "How do you apply?" tas-sit web tal-Ombudsman.


Informazzjoni dwar kif twassal l-ilment lill-Protettur taċ-Ċittadini hija disponibbli fit-taqsima tal-"Ilment" tas-sit web tal-Protettur taċ-Ċittadini.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Find Authorities" tal- websajt "Gateway to the public sector in Norway" tipprovdi lista ta' korpi oħra fin-Norveġja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Is-sezzjoni "Other Ombudsmen in Bulgaria" tal-websajt tan- "Ombudsman Information Network" (Netwerk ta' Informazzjoni ta' l-Ombudsman Bulgaru) tipprovdi links ma' istituzzjonijiet oħra ta' l-ombudsman fil-Bulgarija.


Is-sezzjoni "Links" tal-websajt tad-Difensur Pubbliku tipprovdi lista ta' korpi oħra li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.Is-sezzjoni "Links" tal-websajt tal-Kanċillier tipprovdi lista ta' korpi oħra fl-Estonja u fl-Ewropa li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


Is-sezzjoni "Χρήσιμες Συνδέσεις" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Greċja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


L-informazzjoni dwar kif tilmenta mad-Difensur tad-Drittijiet hija disponibbli fit-taqsima ta' "Saisir le Défenseur des droits" tas-sit web tad-Difensur tad-Drittijiet.

It-taqsima ta' "Nos partenaires" tas-sit web tad-Difensur tad-Drittijiet tipprovdi lista ta' korpi oħra fi Franza li jistgħu jgħinuk.


Is-sezzjoni "If we can't help" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra għall-immaniġġar ta' l-ilmenti li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


Is-sezzjoni "Linkovi" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Kroazja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


Is-sezzjoni "Συνδέσεις" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra f'Ċipru li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


Is-sezzjoni "Links" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Latvja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.Is-sezzjoni "Links" tal-websajt ta' l-Ombudsman Nazzjonali tipprovdi lista ta' korpi oħra li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.
Is-sezzjoni "Andere klachtvoorzieningen" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fl-Olanda li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


Is-sezzjoni "Behörden" tal-websajt ta' l-aġenzija governattiva "HELP.gv.at" tinkludi lista ta' awtoritajiet oħra u korpi għall-immaniġġar ta' l-ilmenti li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.Is-sezzjoni "Ligações" tal-websajt ta' l-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Portugall li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


Is-sezzjoni "Stiri" tal- websajt ta' l-Avukat tal-Poplu tipprovdi lista ta' korpi oħra fir-Rumanija li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


Is-sezzjoni "Useful links" tal-websajt ta' l-Ombudsman Sloven tipprovdi lista ta' korpi oħra fis-Slovenja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


Is-sezzjoni ""Adresár liniek"" tal-websajt tad-Difensur Pubbliku tipprovdi lista ta' korpi oħra li jistgħu jgħinuk.


Is-sezzjoni "Links" tal-websajt ta' l-Ombudsman Parlamentari tipprovdi lista ta' korpi oħra fil-Finlandja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.L-informazzjoni dwar kif tilmenta mal-Avukat tal-Poplu ssibha fit-taqsima "Ilment" tas-sit web tal-Avukat tal-Poplu.
Is-sezzjoni "Useful Links" tal-websajt ta' l-Ombudsman Nazzjonali tipprovdi lista ta' korpi oħra li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.Is-sezzjoni "Links" tal-websajt tal-Ombudsman tipprovdi lista ta' korpi oħra fir-Repubblika tal-Montenegro li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.


Tista' ssib informazzjoni dwar kif jitressaq ilment lill-Ombudsman Nazzjonali fit-taqsima "How do you apply?" tas-sit web tal-Ombudsman.


Informazzjoni dwar kif twassal l-ilment lill-Protettur taċ-Ċittadini hija disponibbli fit-taqsima tal-"Ilment" tas-sit web tal-Protettur taċ-Ċittadini.Is-sezzjoni "Find Authorities" tal- websajt "Gateway to the public sector in Norway" tipprovdi lista ta' korpi oħra fin-Norveġja li jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk.N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

![ guide.nota.advice ]

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.
N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

N.B. Il-parir mogħti f'din il-gwida interattiva huwa għal gwida biss. Jekk għadek inċert dwar fejn għandek tirrikorri bl-ilment tiegħek, jew jekk, minkejja l-parir mogħti inti tħoss li l-kwistjoni li dwarha tixtieq tilmenta tista' tiġi indirizzata fuq il-livell Ewropew, jekk jogħġbok ħossok liberu biex tikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew.

Kif nindirizzaw l-ilmenti?

Din il-flowċart tagħti deskrizzjoni ħafifa tal-proċess li permezz tiegħu l-Ombudsman jindirizza l-ilmenti.

 • Ilment irċevut

  • L-uffiċċju tal-Ombudsman jiċċekkja
   jekk għandniex niftħu investigazzjoni.

   • Investigazzjoni miftuħa

    L-ilmentatur jiġi infurmat permezz ta’ ittra.

    • Investigazzjoni

     L-Ombudsman jivvaluta l-ilment u jista’:
     - jitlob lill-istituzzjoni jew lill-korp biex iwieġeb jew jipprovdi iktar informazzjoni;
     - jitlob laqgħa ma’ u/jew iwettaq spezzjoni fl-istituzzjoni jew il-korp;
     - jitlob lill-ilmentatur għal informazzjoni jew kummenti.

     • L-ilment jista’ jiġi riżolt malajr

      • Proposta tas-soluzzjoni

       Jekk l-istituzzjoni taċċetta, il-kwistjoni tkun solvuta.

     • L-Ombudsman isib amministrazzjoni ħażina

      • L-Ombudsman jagħmel rakomandazzjonijiet
       biex jindirizza amministrazzjoni ħażina

       L-istituzzjoni tagħti l-opinjoni fi żmien 3 xhur. L-ilmentatur jista’ jibgħat kummenti.

       • Deċiżjoni ta' għeluq

        Tistabbilixxi sejbiet definittivi eż,:
        - rakkomandazzjonijiet aċċettati,
        - kwistjoni indirizzata,
        - amministrazzjoni ħażina eliminata,
        - sistemi / proċeduri mtejba.

     • L-Ombudsman ma jsibx amministrazzjoni ħażina

   • L-Ebda Investigazzjoni

    - Il-kwistjoni mhux fi ħdan il-mandat tal-Ombudsman.
    - L-ilment mhuwiex ammissibbli (eż. għax l-ilmentatur ma ppruvax l-ewwel isolvi l-kwistjoni direttament mal-istituzzjoni jew mal-korp tal-UE).
    - Nuqqas ta’ informazzjoni.
    - Korp li qiegħed f’pożizzjoni aħjar biex jindirizza l-kwistjoni.

Ressaq ilment

Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, l-Ombudsman Ewropew jopera sistema ta’ lmenti online.

L-ilmenti online jistgħu jiġu sottomessi fi tliet passi faċli:

1 Iċċekkja l-kriterji

Ara l-lista ta’ kontroll tagħna biex tressaq ilment u kun żgur li l-Ombudsman Ewropew jista' jinvestiga l-ilment tiegħek

2 Ipprepara l-informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa minn qabel

Sabiex tressaq ilment, se jkollok bżonn tipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

 • L-isem tal-istituzzjoni tal-UE li dwarha tixtieq tilmenta.
 • Id-deċiżjoni jew il-kwistjoni fl-ilment tiegħek.
 • Dak li inti tikkunsidra li l-istituzzjoni jew il-korp tal-UE għamlu ħażin.
 • Dak li, fil-fehma tiegħek, għandha tagħmel l-istituzzjoni biex tirranġa l-affarijiet.
 • Jekk il-kwistjoni tkunx diġà ġiet solvuta minn qorti jew hijiex pendenti quddiem qorti.

Biex naċċettaw l-ilment bħala komplut, se jkollok bżonn tipprovdi d-dokumentazzjoni li ġejja:

 • Evidenza li turi li inti diġà kkuntattjajt l-istituzzjoni jew il-korp tal-UE kkonċernati sabiex tikseb rimedju u tajthom ammont raġonevoli ta’ żmien biex iwieġbu. Din hija kundizzjoni obbligatorja biex ilment ikun ammissibbli. Sakemm ma nirċievu din l-evidenza, mhux se nkunu nistgħu nindirizzaw l-ilment tiegħek.
 • Jekk xieraq, dokumenti ta’ sostenn dwar id-deċiżjoni jew il-kwistjoni fl-ilment tiegħek, u dwar meta sirt taf biha.
3 Oħloq kont jew illoggja f’kont eżistenti

Jeħtieġ li toħloq kont biex tressaq ilmenti. Ladarba jkollok kont, tista’ tikkompila lment fil-ħin tiegħek stess qabel ma tressqu. Tista’ tiċċekkja l-istatus tal-ilment tiegħek jew tressaq ilmenti ġodda mill-istess kont.

Linji gwida għall-ilmenti

 • Jekk jogħġbok kun konċiż fl-ilment tiegħek. F’każijiet ta’ eċċezzjoni, fejn ilment jeħtieġ li jkun itwal min-numru massimu ta’ kliem permess fil-formola, jekk jogħġbok inkludi l-ilment sħiħ bħala dokument mehmuż, u ikteb sommarju fil-kaxxi tal-formola tal-ilmenti.
 • Jekk hemm numru ta’ kwistjonijiet li marru ħażin, jekk jogħġbok identifika u nnumera l-kwistjonijiet varji. Jekk jogħġbok ipprovdi argumenti u evidenza li jsostnu kull allegat aġir ħażin. Jekk jogħġbok indika b’mod ċar liema passi tikkunsidra li għandhom jittieħdu biex tissolva kull kwistjoni li dwarha jkun sar l-ilment.
 • Jekk jogħġbok ipprovdi biss dokumenti jew informazzjoni lill-Ombudsman li jkunu meħtieġa biex jinftiehem l-ilment.
 • Jekk jogħġbok tipprovdix lill-Ombudsman data personali ta’ partijiet terzi sakemm id-data personali ma tkunx meħtieġa biex l-Ombudsman ikun jista’ jipproċessa l-ilment.

Il-formola online dedikata tagħna tippermettilna nindirizzaw l-ilmenti b’mod aktar effiċjenti u aktar rapidu. Jekk ma tistax tuża l-formola online, l-Ombudsman Ewropew jaċċetta lmenti mressqa permezz ta’ email jew bil-posta.

Ressaq l-ilment tiegħek bil-posta

Jekk jogħġbok kun af li hemm xi lmenti li aħna ma nistgħux nindirizzawhom. Għalhekk, anki jekk tixtieq tressaq ilment bil-posta, nagħtuk parir li tara t-taqsima dwar il-lista ta’ kontroll biex tressaq ilment qabel ma tibgħat l-ilment tiegħek.

Jekk ma tistax tressaq ilment online, u tixtieq tressaq ilment bil-posta, jekk jogħġbok:

 • Imla l-formola tal-ilmenti
 • Ipprovdi biss dokumenti jew informazzjoni lill-Ombudsman li jkunu meħtieġa biex jinftiehem l-ilment.
 • Jekk jogħġbok kun konċiż fl-ilment tiegħek. F’każijiet ta’ eċċezzjoni, fejn ilment jaqbeż il-ħames paġni, jekk jogħġbok inkludi sommarju qasir fil-formola tal-ilmenti u agħti n-numru tal-paġni tal-ilment mehmuż.
 • Jekk jogħġbok kun żgur li tinkludi:
  • Evidenza li turi li diġà kkuntattjajt l-istituzzjoni jew il-korp tal-UE kkonċernati sabiex tikseb rimedju. Din hija kundizzjoni obbligatorja biex ilment ikun ammissibbli. Inkella, se tiġi infurmat(a) li ma nistgħux nindirizzaw l-ilment tiegħek.
  • Jekk xieraq, dokumenti ta’ sostenn dwar id-deċiżjoni jew il-kwistjoni fl-ilment tiegħek, u dwar meta sirt taf biha.
 • Kun żgur li kwalunkwe dokument mehmuż bħala evidenza ta’ għemil ħażin (pereżempju, korrispondenza) ikun innumerat u msemmi (pereżempju, 1-Ittra minn xx-data, 2-Email lil xx-data...). Jekk jogħġbok ipprovdi wkoll lista bin-numru u l-isem ta’ kull dokument. Jekk jogħġbok irreferi għal kwalunkwe dokument bin-numru fl-ilment.
 • Jekk jogħġbok tipprovdix lill-Ombudsman data personali ta’ partijiet terzi sakemm id-data personali ma tkunx meħtieġa biex l-Ombudsman ikun jista’ jipproċessa l-ilment.
1Niżżel il-verżjoni PDF tal-formola tal-ilment
Formola ta' lment (PDF 62.9 KB)
2Ibgħat il-formola mimlija lill-Ombudsman Ewropew

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex