Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Fil-fokus

Ombudsman asks Frontex to improve its accountability

The Ombudsman has asked Frontex to improve its accountability after conducting a strategic inquiry into how it complies with its fundamental rights obligations under its expanded mandate.

The inquiry examined the transparency of Frontex’s joint operations with national authorities at the EU’s borders, how it identifies fundamental rights concerns, and how it monitors the return of people seeking asylum.

X’nagħmlu


L-Ombudsman Ewropew taħdem biex tippromwovi amministrazzjoni tajba fil-livell tal-UE. L-Ombudsman tinvestiga lmenti dwar amministrazzjoni ħażina mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-UE, kif ukoll tinvestiga b'mod proattiv kwistjonijiet sistemiċi usa'.

Traskrizzjoni bil-vidjo