Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Fil-fokus

Emily O’Reilly

L-Ombudsman Ewropew, Emily O’Reilly

Emily O’Reilly ilha fil-kariga bħala Ombudsman Ewropew mill-2013. O’Reilly u t-tim tagħha jgħinu lill-persuni, lill-organizzazzjonijiet u lin-negozji billi jinvestigaw ilmenti amministrattivi u billi jeżaminaw kwistjonijiet sistemiċi usa’ fil-livell tal-UE. Is-suġġerimenti u r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman jgħinu biex jinżammu standards għoljin ta’ responsabbiltà u trasparenza fl-istituzzjonijiet tal-UE.

Aktar tagħrif

X’nagħmlu


L-Ombudsman Ewropew taħdem biex tippromwovi amministrazzjoni tajba fil-livell tal-UE. L-Ombudsman tinvestiga lmenti dwar amministrazzjoni ħażina mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-UE, kif ukoll tinvestiga b'mod proattiv kwistjonijiet sistemiċi usa'.

Traskrizzjoni bil-vidjo