Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Fil-fokus

Commission replies to Ombudsman findings concerning refusal to give access to text messages about COVID-19 vaccines

The Commission has replied to the Ombudsman's findings concerning its refusal to give public access to text messages between its President and the CEO of a pharmaceutical company about a COVID-19 vaccine contract. The Ombudsman's initial analysis is that the reply is problematic on several points.

Emily O’ReillyEmily O’Reilly

L-Ombudsman Ewropew, Emily O’Reilly

Emily O’Reilly ilha fil-kariga bħala Ombudsman Ewropew mill-2013. O’Reilly u t-tim tagħha jgħinu lill-persuni, lill-organizzazzjonijiet u lin-negozji billi jinvestigaw ilmenti amministrattivi u billi jeżaminaw kwistjonijiet sistemiċi usa’ fil-livell tal-UE. Is-suġġerimenti u r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman jgħinu biex jinżammu standards għoljin ta’ responsabbiltà u trasparenza fl-istituzzjonijiet tal-UE.

X’nagħmlu


L-Ombudsman Ewropew taħdem biex tippromwovi amministrazzjoni tajba fil-livell tal-UE. L-Ombudsman tinvestiga lmenti dwar amministrazzjoni ħażina mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-UE, kif ukoll tinvestiga b'mod proattiv kwistjonijiet sistemiċi usa'.

Traskrizzjoni bil-vidjo