Int għandek ilment kontra
istituzzjoni jew korp tal-UE?

Ombudsmen Nazzjonali tal-pajjiżi applikanti

L-Iżlanda

Umboðsmaður Alþingis
Álftamýri 7
IS-150 Reykjavik

Tel.:+354 510 6700
Faks:+354 510 6710
http://www.umbodsmaduralthingis.is

Il-Maċedonja ta' Fuq

Народниот правобрaнител
Macedonia no.19
MK - 1000 Skopje

Tel.:+389 2 3129 335
Faks:+389 2 3129 359
http://www.ombudsman.mk

Montenegro

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Ul. Svetlane Kane Radević br.3
ME - 81000 Podgorica

Tel.:+382 20 225 395
Faks:+382 20 241 642
http://www.ombudsman.co.me

It-Turkija

Kamu Denetçiliği Kurumu
Nevzat Tandoğan Caddesi No:4,
TR - Çankaya / Ankara

Tel.:+90 312 465 22 00
Faks:+90 312 465 22 65
http://www.ombudsman.gov.tr

L-Albanija

Avokati i Popullit

Blvd. “Zhan D'Ark” Nr. 2
AL - 1001 Tirana


Tel.:+ 355 42 380 300
Faks:+ 355 42 380 315
http://www.avokatipopullit.gov.al

Is-Serbja

Protector of Citizens
Deligradska str. 16
RS - 11 000 Belgrade

Tel.:+381 11 206 8100
Faks:+381 11 206 8182
http://www.zastitnik.rs