Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Kif nindirizzaw l-ilmenti?

Din il-flowċart tagħti deskrizzjoni ħafifa tal-proċess li permezz tiegħu l-Ombudsman jindirizza l-ilmenti.

 • Ilment irċevut

  • L-uffiċċju tal-Ombudsman jiċċekkja
   jekk għandniex niftħu investigazzjoni.

   • Investigazzjoni miftuħa

    L-ilmentatur jiġi infurmat permezz ta’ ittra.

    • Investigazzjoni

     L-Ombudsman jivvaluta l-ilment u jista’:
     - jitlob lill-istituzzjoni jew lill-korp biex iwieġeb jew jipprovdi iktar informazzjoni;
     - jitlob laqgħa ma’ u/jew iwettaq spezzjoni fl-istituzzjoni jew il-korp;
     - jitlob lill-ilmentatur għal informazzjoni jew kummenti.

     • L-ilment jista’ jiġi riżolt malajr

      • Proposta tas-soluzzjoni

       Jekk l-istituzzjoni taċċetta, il-kwistjoni tkun solvuta.

     • L-Ombudsman isib amministrazzjoni ħażina

      • L-Ombudsman jagħmel rakomandazzjonijiet
       biex jindirizza amministrazzjoni ħażina

       L-istituzzjoni tagħti l-opinjoni fi żmien 3 xhur. L-ilmentatur jista’ jibgħat kummenti.

       • Deċiżjoni ta' għeluq

        Tistabbilixxi sejbiet definittivi eż,:
        - rakkomandazzjonijiet aċċettati,
        - kwistjoni indirizzata,
        - amministrazzjoni ħażina eliminata,
        - sistemi / proċeduri mtejba.

     • L-Ombudsman ma jsibx amministrazzjoni ħażina

   • L-Ebda Investigazzjoni

    - Il-kwistjoni mhux fi ħdan il-mandat tal-Ombudsman.
    - L-ilment mhuwiex ammissibbli (eż. għax l-ilmentatur ma ppruvax l-ewwel isolvi l-kwistjoni direttament mal-istituzzjoni jew mal-korp tal-UE).
    - Nuqqas ta’ informazzjoni.
    - Korp li qiegħed f’pożizzjoni aħjar biex jindirizza l-kwistjoni.