• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Dokumenti tematiċi

Din it-taqsima hija ddedikata għall-pubblikazzjoni ta' firxa ta' dokumenti tematiċi maħsuba biex jippreżentaw il-ħsibijiet u l-pożizzjonijiet tal-Ombudsman fuq għadd ta' suġġetti ta' importanza strateġika ta' ħidmitha jew fuq kwistjonijiet aktar ġenerali relatati mal-proċeduri.

Id-dokumenti tematiċi normalment jiffukaw fuq suġġetti li fuqhom l-Ombudsman tkun tat kontribut ta' valur partikolari biex jingħataw l-għajnuna l-ilmentaturi u biex jinżammu standards għolja ta' amministrazzjoni tajba.

Id-dokumenti se jiżdiedu ma' din it-taqsima malli jsiru disponibbli.