• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Sommarju tad-deċiżjoni fil-każ 1569/2016/DR dwar ir-rifjut tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti aċċess sħiħ għal email li kienet irċeviet mingħand kumpanija tal-IT matul it-tħejjija tad-Direttiva dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR)

Lingwi disponibbli :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Każ :  1569/2016/DR
    Miftuħa fil- 29 Ott 2016 - Deċiżjoni fil- 19 Diċ 2017
  • Istituzzjoni(jiet) konċernata(i) :  Il-Kummissjoni Ewropea

L-ilmentatur, Membru tal-Parlament Ewropew, stqarr li l-Kummissjoni Ewropea kienet żbaljata meta rrifjutat li tagħti l-aċċess sħiħ tagħha għal email li kienet irċeviet minn kumpanija tal-IT matul l-abbozzar tagħha tad-Direttiva dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR). Kien ingħata biss aċċess parzjali. L-ilmentatur argumenta wkoll li l-Kummissjoni ma pprovditilhiex l-opportunità biex titlob rieżami tad-deċiżjoni tagħha li tirrifjuta aċċess sħiħ għall-email, li kienet ġiet identifikata bħala rilevanti biss fl-istadju tar-rieżami biss, u mhux wara li t-talba oriġinali tagħha ġiet ikkunsidrata.

L-Ombudsman staqsiet lill-Kummissjoni jekk tkunx lesta tikkunsidra mill-ġdid ir-rifjut tagħha li tiżvela sentenza kollha li kienet għamlet inaċċessibbli.  Eventwalment il-Kummissjoni qablet li tiżvela iktar, iżda mhux kollox, mill-partijiet li għamlet inaċċessibbli ta’ dik is-sentenza. L-Ombudsman iddeċidiet li l-Kummissjoni ħadet passi adegwati biex tindirizza dak l-aspett tal-ilment.

Fir-rigward tat-tieni kwistjoni, l-Ombudsman sabet li ma kien hemm l-ebda amministrazzjoni ħażina mill-Kummissjoni.